TIN MỚI

recent

Hà Nam chăm lo xây dựng lực lượng DQTV

Hà Nam chăm lo xây dựng lực lượng DQTV

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.xdlldqvmdsadbv1

xdlldqvmdsadbv1
Huấn luyện sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân xã Thanh Nghị (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam )

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu tích cực với Đảng ủy- UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với lực lượng DQTV, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV giai đoạn 2016-2021”. Nhờ đó, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động của DQTV đã đi vào nề nếp, bảo đảm chặt chẽ, đúng Luật DQTV. Các cơ chế, chính sách về DQTV từng bước được cải thiện, bổ sung. Việc xây dựng, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức lực lượng DQTV ở cơ sở được chú trọng. Đặc biệt, trong công tác huấn luyện, cơ quan quân sự các cấp đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, từng bước nâng cao khả năng, trình độ của lực lượng DQTV trong thực hiện nhiệm vụ. Bước vào mùa huấn luyện năm nay, việc tổ chức huấn luyện DQTV ở cơ sở có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nề nếp huấn luyện được duy trì nghiêm túc với đầy đủ các nội dung.

Tại thao trường huấn luyện xã Thanh Nghị (huyện Thanh Liêm), chúng tôi được chứng kiến không khí huấn luyện sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: “Lực lượng dân quân xã được tổ chức ở 6 thôn, tuy nhiên, phần lớn làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn hoặc đi làm ăn xa nên gặp nhiều khó khăn trong công tác huấn luyện. Để bảo đảm quân số huấn luyện, Ban CHQS xã một mặt thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý quân số, mặt khác vận dụng linh hoạt phương pháp huấn luyện xoay vòng, đổi tập. Đặc biệt, Ban CHQS xã đã phối hợp cùng Hội phụ nữ xã tổ chức nấu ăn tập trung cho dân quân tham gia huấn luyện, giúp họ yên tâm hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện. Nhờ đó, những năm qua xã Thanh Nghị luôn được Ban CHQS huyện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.”

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, thời gian qua, bên cạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, cơ quan quân sự các cấp còn luôn chú trọng kiện toàn tổ chức, biên chế, bảo đảm tỷ lệ DQTV theo qui định. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động, nhất là tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh, xây dựng nông thôn mới...

Có mặt tại xã Thanh Hải khi lực lượng dân quân nơi đây đang phối hợp cùng nhân dân địa phương trồng đường hoa nông thôn mới. Tuyến đường liên thôn trải dài với bồn cây hoa giấy đã mang lại cho địa phương một diện mạo tươi mới. Đồng chí Đinh Văn Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hải cho biết: “Lực lượng dân quân xã những năm gần đây hoạt động khá tích cực, luôn là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp công sức, tiền của, trí tuệ trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đây cũng là lực lượng xung kích trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; phối hợp cùng công an làm nòng cốt trong giữ an ninh trật tự ở cơ sở...

Để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của lực lượng DQTV, được biết trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp” theo Luật Dân quân tự vệ và Đề án “xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2020” của UBND tỉnh, bảo đảm yêu cầu có số lượng, tổ chức trang bị, quy mô phù hợp; trong đó, ưu tiên xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân tự vệ binh chủng. Chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thành lập ban chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, tạo thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Phương Dung
Báo quân khu 3
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin. 
Hà Nam chăm lo xây dựng lực lượng DQTV Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7:20 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.