Sáng 22-4, tại Trường Quân sự địa phương tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức năm 2019.