Ngay sau khi nhận được thông tin (lúc 15 giờ 9 phút cùng ngày), Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu tàu khẩn trương chạy về đất liền, phát lệnh báo động cho Trung tâm khu vực gần nhất sẵn sàng phương tiện triển khai cấp cứu; đồng thời phối hợp cùng Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng kết nối liên lạc đến Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế cho tàu QNa 91944 TS. Vì tính chất phức tạp của ca bệnh, Trung tâm Cấp cứu 115 đề xuất cử 01 ê kíp y bác sỹ chuyên khoa cùng trang thiết bị cùng đi theo tàu cứu nạn thực hiện nhiệm vụ cấp cứu. Vào lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 412 được lệnh rời cầu thực hiện nhiệm vụ cấp cứu cho tàu QNa 91944 TS, vượt qua hải trình dài xuyên đêm với tốc độ tối đa. Lúc 7 giờ 55 phút ngày 10/4/2019, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNa 91944 TS, tình trạng ông Hoàng Văn Tạo lúc này đã có chuyển biến xấu, hôn mê sâu, có biểu hiện của liệt nửa người, sau khi trải qua ca cấp cứu để ổn định tình trạng, bệnh nhân được chuyển qua tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền điều trị.