Sau khi làm việc với Bộ CHQS tỉnh, đoàn đã trực tiếp kiểm tra hệ thống sổ sách quản lý nghiệp vụ hoạt động của DQTV; báo động kiểm tra SSCĐ một số đơn vị DQTV các xã, thị trấn thuộc hai huyện Thái Thụy và Đông Hưng. Đoàn kiểm tra ghi nhận: Thời gian qua, lực lượng DQTV trong tỉnh thường xuyên được kiện toàn, đạt tỷ lệ 1,36% so với dân số; lực lượng dân quân biển được rà soát bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả. 100% đầu mối các cơ sở xã, phường thị trấn của các huyện, thành phố đã tổ chức huấn luyện và hội thao DQTV giai đoạn 1 với kết quả trên 98% đạt yêu cầu, trong đó có trên 70% đạt khá giỏi. Các kế hoạch chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn; kế hoạch mở rộng và sử dụng lực lượng DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong tác chiến phòng thủ... được bổ sung thống nhất, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng. Công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, bảo vệ trật tự an toàn xã hội ở cơ sở được duy trì thường xuyên và hiệu quả.