Thời gian qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt, Lữ đoàn Thông tin 601 (Quân khu 1) còn tích cực phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân tiến hành công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.