TIN MỚI

recent

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ LÀ GỐC ĐỂ THIẾT KẾ CÁC NỘI DUNG CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (SỬA ĐỔI)

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ LÀ GỐC ĐỂ THIẾT KẾ CÁC NỘI DUNG CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (SỬA ĐỔI)


Thảo luận về vấn đề vị trí, chức năng, tổ chức hoạt động của dân quân tự vệ, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn nữa về nội dung này tại Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung thảo luận
Đối với quy định về vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ, một số ý kiến thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, đây là quy định rất quan trọng, là cơ sở để thiết kế các nội dung của điều luật. Tuy nhiên, khái niệm "Dân quân tự vệ" tại dự thảo Luật chưa tách bạch được Dân quân và Tự vệ. Do đó, đề nghị nghiên cứu xác định rõ vị trí của Dân quân tự vệ cho phù hợp với Điều 27 Luật Quốc phòng, đồng thời bổ sung các quy định riêng về Dân quân và Tự vệ tại dự thảo Luật; làm rõ quy định “không thoát ly sản xuất, công tác”, trong đó có thành phần Dân quân tự vệ thường trực cho phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và phù hợp với các quy định của pháp luật khác có liên quan. Đồng thời đề nghị giữ lại cụm từ “Lực lượng này được tổ chức” như Luật Dân quân tự vệ hiện hành là phù hợp với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang và với thực tiễn. Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, quy định chặt chẽ hơn về vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ, vì đây là vấn đề cơ bản, làm căn cứ để xác định nhiệm vụ cụ thể và các nội dung khác có liên quan của dự thảo Luật.
Bên cạnh đó, về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ, một số thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị cân nhắc quy định “trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng”, vì Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở các cơ quan Trung ương như: Ban cán sự Đảng, Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội… do Bộ Chính trị thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ chủ yếu làm tham mưu và tổ chức thực hiện ở tầm vĩ mô, không phải là tổ chức Đảng cấp trên của cơ sở. Đồng thời, Ban soạn thảo báo cáo rõ hơn việc bổ sung chức danh Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam … tại khoản 1 để tránh hiểu lầm giữa “nguyên tắc lãnh đạo” và “nguyên tắc chỉ huy”. Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ban soạn thảo rà soát, bổ sung, làm rõ các nguyên tắc tổ chức và các nguyên tắc hoạt động của Dân quân tự vệ, bảo đảm tính khái quát. Theo đó, quy định tại các điều khoản khác của dự thảo Luật cần bám sát nội dung của các nguyên tắc này.
Thảo luận tại Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá rất cao sự chuẩn bị của Ban soạn thảo và các cơ quan Chính phủ đã làm hồ sơ rất đầy đủ, gửi trên mạng có 14 tài liệu đầy đủ và dày dặn. Qua nghiên cứu, nhận thấy về kết cấu, luật này so với luật hiện hành giảm 1 chương, 16 điều. Cụ thể là bỏ đi 5 điều, bổ sung 2 điều, ghép 2 chương, tách ghép nhiều nội dung của tất cả các điều khác, không giữ nguyên điều nào trong luật hiện hành. Như vậy, đây là một luật sửa đổi rất toàn diện và có cái nhìn khá tổng thể với sự tư duy khá logic về các mặt từ tổ chức bộ máy đến chế độ, chính sách và các công tác tổ chức. Hồ sơ tài liệu và cách làm bảo đảm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu
Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu rõ, trong lịch sử đất nước ta 2 cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại, lực lượng dân quân tự vệ trong lịch sử có vai trò quan trọng và tổ chức lực lượng dân quân tự vệ là đường lối nhất quán, đúng đắn, là quan điểm chiến tranh nhân dân của Đảng và Nhà nước ta, có đóng góp rất to lớn trong các cuộc kháng chiến. Chúng ta đã quan tâm, đã có luật, nay cần phải sửa đổi bởi vì có những chính sách mới, có những yêu cầu mới trong thời đại mới nhưng cũng cần tuyên truyền để tránh các thế lực xấu lợi dụng và củng cố rõ hơn nữa vai trò, chưc năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ...
Phát biểu quan điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, quy định của Dự Luật cơ bản đảm bảo phù hợp với chủ trương phát triển lực lượng dân quân tự vệ tại Nghị quyết 28- NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết, chỉ thị về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam. Tuy nhiên, cần tiếp tục quán triệt bảo đảm phù hợp với các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tính tinh gọn của tổ chức, tinh giản biên chế, giảm số người hoạt động không chuyên trách, cải cách chế độ tiền lương mới được ban hành, v.v... Do đó chủ trương của Luật là làm sao giải quyết được hài hòa, hợp lý giữa việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với bản chất là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác vững mạnh, rộng khắp. Đồng thời quy định về chức năng, vị trí của dân quân tự vệ là quy định rất quan trọng, là gốc để thiết kế các nội dung của luật, vì vậy cần nghiên cứu, thiết kế để làm rõ hơn nữa được bản chất của dân quân tự vệ./.

Hồ Hương
Theo quochoi.vn
Dân quân tự vệ Việt Nam đưa tin .
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ LÀ GỐC ĐỂ THIẾT KẾ CÁC NỘI DUNG CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (SỬA ĐỔI) Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 3:46 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.