TIN MỚI

recent

Tự hào giữ vững danh hiệu "bức tường sắt của Tổ quốc"

Tự hào giữ vững danh hiệu "bức tường sắt của Tổ quốc"

KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM (28/03/1935 - 28/03/2019)

Qua 84 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, nhân dân ta đã vùng lên đập tan xích xiềng nô lệ, tiến hành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến vĩ đại, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trong những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) đã có những đóng góp hết sức to lớn.Lực lượng DQTV thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Ảnh: CAO LẬP ĐỨCNGHỊ QUYẾT ĐẦU TIÊN VỀ ĐỘI TỰ VỆ

Ngày 28-3-1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ Nhất họp tại Ma Cao (Trung Quốc), Đảng ta đã ra “Nghị quyết về Đội tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Nghị quyết khẳng định: “Tự vệ đội càng mạnh thì tức là có điều kiện thuận lợi để sau này tổ chức du kích chiến tranh và vũ trang bạo động”.

Đây là một dấu ấn quan trọng mở ra một thời kỳ mới, là tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng xuyên suốt qua các giai đoạn cách mạng. Có thể nói, Nghị quyết về Đội tự vệ là khởi đầu của tư tưởng vũ trang toàn dân và tư tưởng chiến tranh nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo trên, trong thời kỳ chuẩn bị lực lượng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, tổ chức ra các đội tự vệ, đội du kích trên nền tảng của phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân.

Từ những đội “Tự vệ đỏ” - tiền thân của lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng Việt Nam ra đời trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) đến Đội du kích Bắc Sơn, Cứu quốc quân, Du kích Ba Tơ, Quân du kích Nam kỳ, các đội du kích hoạt động trong các chiến khu trên khắp cả nước đều được tổ chức trên cơ sở lực lượng chính trị của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và làm nòng cốt cho khởi nghĩa từng phần ở các địa phương, là lực lượng xung kích trong Tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị Pháp - Nhật, giành chính quyền cách mạng về tay công nông (tháng 8-1945).

TRƯỞNG THÀNH QUA 2 CUỘC KHÁNG CHIẾN

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19-12-1946), lực lượng DQTV được nhanh chóng phát triển rộng khắp trong cả nước, ngày càng lớn mạnh, là LLVT quần chúng do mặt trận chỉ đạo, đã từng bước được thống nhất về tổ chức, là một bộ phận trong LLVT nhân dân Việt Nam do các xã đội, huyện đội, tỉnh đội chỉ đạo, chỉ huy và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy các cấp. Đây là bước phát triển mới về chất lượng của lực lượng DQTV.

Lực lượng DQTV đã cùng Vệ quốc quân và các lực lượng chính trị tạo thành sức mạnh to lớn cho thế và lực của cách mạng. Đặc biệt, trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến, nhất là Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, hoạt động của dân quân du kích phối hợp nhịp nhàng với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương tiến công mạnh mẽ, góp sức lớn vào chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quán triệt chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng, lực lượng DQTV, du kích 2 miền Nam - Bắc tiếp tục có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Ở miền Nam, các đội tự vệ vũ trang, du kích xuất hiện, làm nòng cốt hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị chống chính sách bình định của Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm. Đến năm 1960, DQTV, du kích miền Nam phát triển khoảng 10.000 người, với các Đội tự vệ, Đội du kích ở các thôn, xã, ấp.

Kết hợp phương châm đấu tranh “hai chân”, “ba mũi”, “ba vùng” của Đảng, quân và dân miền Nam đẩy mạnh chiến tranh du kích, DQTV, du kích phối hợp với bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực đánh bại các chiến thuật chiến tranh mới “Trực thăng vận”, “Thiết xa vận”, gom dân lập ấp chiến lược của Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Đến đầu năm 1975, DQTV và du kích miền Nam đã đạt tới 296.984 người, trong đó có 83.953 người trực tiếp tham gia chiến đấu; sẵn sàng bổ sung, tăng cường lực lượng cho bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực, góp phần quan trọng vào chiến công chung của quân và dân cả nước trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước thống nhất, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới, lực lượng DQTV cùng các LLVT và toàn dân đánh bại âm mưu xâm lược của các thế lực thù địch; đồng thời, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng lực lượng quốc phòng ở địa phương.

Trong những năm qua, lực lượng DQTV tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển về chất và lượng. Trong năm 2018 đã kết nạp 2.900 thanh niên vào dân quân, giải ngạch 2.900 dân quân hoàn thành nhiệm vụ.

DQTV toàn tỉnh Tiền Giang đạt 1,02% so dân số, tổ chức biên chế tinh gọn, số lượng phù hợp và đủ các thành phần, chất lượng tổng hợp về chính trị được nâng lên, tỷ lệ đảng viên đạt 27,29%, trong đó tỷ lệ đảng viên dân quân đạt 21,74%, tự vệ đạt 49,86%; xã, phường, thị trấn có Chi bộ quân sự đạt 100%, Chi bộ quân sự có chi ủy đạt 96,53%.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức. Chỉ đạo tập huấn, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ DQTV theo chương trình quy định của Bộ Quốc phòng. Kết quả, đã tập huấn, huấn luyện tổng số 16.839/18.121 đồng chí, đạt 91,48% so với tổng số DQTV.

Kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống của lực lượng DQTV là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, truyền thống tốt đẹp, những chiến công oanh liệt của lực lượng DQTV. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “DQTV và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

HỒNG LÊ (tổng hợp)
Theo baoapbac.vn
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin .
Tự hào giữ vững danh hiệu "bức tường sắt của Tổ quốc" Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 9:01 AM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.