Thực hiện Đề án số 1152, ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, tổ chức và bảo đảm chế độ hỗ trợ cho lực lượng dân quân cấp huyện giai đoạn 2017- 2020. Những năm qua, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm xây dựng và sử dụng có hiệu quả lực lượng dân quân thường trực khu công nghiệp.