Trong Hồ sơ Dự án Luật trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 32, đại diện Cơ quan soạn thảo cho biết, Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) đã được tiến hành các quy trình, thủ tục lồng ghép vấn đề bình đẳng giới.