Chỉ có 3 trường Công an được giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cả hai miền Nam - Bắc. 
Học viện An ninh nhân dân tuyển 375 chỉ tiêu:
Tuyển sinh công an 2019,tuyển sinh 2019,tuyển sinh đại học
 Học Viện Cảnh sát nhân dân tuyển 675 chỉ tiêu:
Tuyển sinh công an 2019,tuyển sinh 2019,tuyển sinh đại học