TIN MỚI

recent

Sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT đối với cán bộ dân quân tự vệ

Sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT đối với cán bộ dân quân tự vệ


Bộ Quốc phòng đang Dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), dự kiến có hiệu lực thi hành từ năm 2020, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điểm mới về chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT đối với cán bộ dân quân tự vệ.
Lực lượng dân quân tự vệ (ảnh minh họa)
Cụ thể, tại Chương V – Chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm, Điều 33 – Chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT đối với cán bộ dân quân tự vệ, Dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) quy định: “Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, thôn đội trưởng, đơn vị Dân quân tự vệ được hưởng phụ cấp chức vụ cán bộ Dân quân tự vệ, phụ cấp đặc thù đi biển trong thời gian làm nhiệm vụ trên biển”; Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã bên cạnh việc được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng, trở thành “đối tượng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH, BHYT theo quy định của Luật BHYT”; “Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, trung đội trưởng dân quân cơ động, chỉ huy đơn vị dân quân thường trực được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự”; “Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên”; “Trưởng thôn kiêm thôn đội trưởng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hằng tháng”.
Tại Điều 34 - Chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ, quy định chế độ, chính sách đối với dân quân, trừ dân quân thường trực, dân quân biển như sau: Được trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm tiền ăn; được hưởng chế độ khi làm nhiệm vụ ban đêm; được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm trong trường hợp được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ; khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hằng ngày, thì được bố trí nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi và về. Đồng thời, mở rộng chế độ, chính sách đối với dân quân biển được hưởng phụ cấp đặc thù đi biển trong thời gian làm nhiệm vụ trên biển; trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn tăng thêm, phụ cấp trách nhiệm đối với thuyền trưởng, máy trưởng khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển... Còn đối tượng dân quân thường trực được mở rộng hưởng một số chế độ như trợ cấp khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình; chế độ BHXH như hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ; được bảo đảm nơi ăn, nghỉ khi làm nhiệm vụ thường trực...
Ngoài ra, tại Dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ “bị ốm, bị tai nạn, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ quy định, nếu chưa tham gia BHYT thì được thanh toán tiền khám bệnh, chữa bệnh”, “trường hợp làm nhiệm vụ quy định nếu bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng Giám định y khoa thì được xét trợ cấp tuỳ theo mức độ suy giảm khả năng lao động, nếu bị chết thì được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí”; cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ làm nhiệm vụ quy định và thực hiện quyết định điều động của cấp có thẩm quyền quy định, nếu bị thương thì được xét hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh được xét công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật. Nguồn kinh phí cho công tác dân quân tự vệ do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán hằng năm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và địa phương. Việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan. Kinh phí do tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập bảo đảm cho người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ được tính vào các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
Oanh Nguyễn
Theo tạp chí BHXH

Sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT đối với cán bộ dân quân tự vệ Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1:16 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.