TIN MỚI

recent

Quốc Hội - Ý kiến góp ý của một số bộ, ngành về dự án luật dân quân tự vệ (sửa đổi)

Ý KIẾN GÓP Ý CỦA MỘT SỐ BỘ, NGÀNH VỀ DỰ ÁN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (SỬA ĐỔI)

Trong hồ sợ Dự án Luật Dân quân tự vệ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 32 vừa qua, một số Bộ, ngành đã có những góp ý cụ thể cho việc hoàn thiện dự án Luật.
Cho ý kiến góp ý vào Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Bộ Công an đề nghị cân nhắc làm rõ hơn về những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009; thực tiễn hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ hiện nay cũng như yêu cầu trong tình hình mới để thấy rõ sự cần thiết xây dựng Luật Dân quân tự vệ sửa đổi; bổ sung đánh giá cụ thể về những điểm mới, sưa đổi, bổ sung của dự thảo Luật so với Luật dân quân tự vệ 2009. Bộ Công an đề nghị làm rõ hạn chế, vướng mắc, bât cập trong đảm bảo chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ để làm cơ sở đề xuất chế độ, chính sách; đồng thời bổ sung đánh giá tác động chính sách cho phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung các đánh giá tác động chính sách đối với các nhiệm vụ chi mới bổ sung trong dự thảo Luật.
Liên quan đến một số quy định về kinh phí cho dân quân tự vệ, Bộ Tài chính chỉ rõ, tại khoản 3 Điều 34 Dự luật quy định chính sách đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ : “Được trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm tiền ăn; được hưởng chế độ khi làm nhiệm vụ ban đêm; được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm trong trường hợp kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ. Khi làm nhiệm vụ cách xã nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, đảm bảo phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền xe một lần đi về”. Như vậy, so với Luật Dân quân tự vệ hiện hành thì chính sách đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ tăng thêm nội dung đảm bảo tiền ăn đối với dân quân và trợ cấp ngày công lao động tăng thêm trong trường hợp kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ. Vì vậy, đề nghị Bộ Quốc phòng cân nhắc đề xuất bổ sung thêm nhiệm vụ chi tiền ăn cho dân quân lao động do đối tượng này đã được trợ cấp ngày công lao động. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Quốc phòng bổ sung đánh giá tác động của việc ban hành Luật tới ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; dự trù kinh phí đảm bảo khi dự án Luật được ban hành.

Đại diện Bộ Quốc phòng trình bày Tờ trình Dự án Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Cho ý kiến vào nội dung của Dự án Luật, Bộ Tư pháp cho rằng, dự thảo Luật dự kiến giao Chính phủ, Bộ Quốc phòng quy định chi tiết nhiều nội dung, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại các nội dung giao quy định chi tiết để đảm bảo với thẩm quyền của chính phủ, Bộ Quốc phòng; đảm bảo nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 14 Hiến pháp 2013 “quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”.
Đi vào một số nội dung cụ thể, Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, Điều 18 của Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định cụ thể về quy mô tổ chức của dân quân tự vệ ở thôn, cấp xã, cơ quan, tổ chức với đơn vị dân quân tự vệ có thể là tổ, tiêu đội, khẩu đội, trung đội, đại đội, hải đội, tiều đoàn, hải đoàn. Dự thảo luật sửa đổi lần này không quy định về quy mô tổ chức của dân quân tự vệ ở thôn, cấp xã, cơ quan, tổ chức mà chỉ quy định về thành phần của dân quân tự vệ ở thôn, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức. Để đảm bảo tính minh bạch, khả thi, tính hợp lý và thuận lợi khi tổ chức lực lượng dân quân tự vệ trong thực tiễn, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định quy mô tổ chức dân quân tự vệ ngay tại Luật. Trường hợp không quy định về vấn đề này, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thuyết minh rõ lý do, vướng mắc, bấp cập trên thực tê và bổ sung quy định trong dự thảo Luật về cấp có thẩm quyền quy mô tổ chức dân quân tự vệ.
Đối với nội dung về điều kiện, tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, Bộ Tư pháp cho rằng việc quy định điều kiện cụ thể về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp tại Dự luật là phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội, tuy nhiên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát thêm các điều kiện khác nhau, nhất là đối với các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp mới thành lập, tránh gây gánh nặng cho các doanh nghiệp phải thành lập tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp.
Cũng liên quan đến tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, Bộ Công thương chỉ ra rằng, theo khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ mục đích kinh doanh. Nếu quy định như dư thảo Luật thì các cơ quan, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp, điều kiện kiện tổ chức tự vệ như thế nào ? Đề nghị cơ quan soạn thảo phân tích kỹ hơn nữa về vấn đề này./.

Hồ Hương
Dân quân tự vệ Việt Nam đưa tin .
Quốc Hội - Ý kiến góp ý của một số bộ, ngành về dự án luật dân quân tự vệ (sửa đổi) Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 5:32 AM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.