Một trong những nội dung mà các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cho nhiều ý kiến về dự thảo Luật dân quân tự vệ (sửa đổi), đó là quy định Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã (hay còn gọi là xã đội trưởng) là công chức hay sỹ Quan quân đội nhân dân. Theo Điều 20 của dự thảo: Chỉ huy trưởng là công chức cấp xã; trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã do sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đảm nhiệm. Các đại biểu đặt vấn đề về tính thống nhất trong chỉ huy của Chỉ huy trưởng Quân sự với Trưởng Công an xã - chức danh được quy định là chính quy theo Luật Công an nhân dân 2018 Chú ý đợi vài giây để tải video...