Trong lúc đào móng làm nhà, gia đình bà Võ Thị Mai phát hiện một quả bom nặng 350kg, dài khoảng 1,2m, đường kính 30cm và còn nguyên ngòi nổ, bị vùi trong lòng đất nên báo các cơ quan chức năng.