Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Đa số thành viên Ủy ban nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật. Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng mới đây cũng đã hoàn thành chương trình giám sát về nội dung này tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố. Để tìm hiểu rõ hơn về tình hình thực hiện Luật Dân quân tự vệ cũng như những bất cập sau gần 10 năm thi hành, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Ông BÙI THANH TÙNG, phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng.