Phiên họp thứ 32, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Có thể thấy, sau hơn 9 năm thi hành, Luật Dân quân tự vệ đã bộc lộ nhiều điểm chưa phù hợp với tình hình mới. Ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.