Chiều ngày 04/3, đồng chí Bùi Thanh Tùng - Phó trưởng Đoàn ĐBQH Tp.Hải Phòng dẫn đầu Đoàn giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ, giai đoạn từ tháng 7/2010 đến tháng12/2018 tại huyện Thủy Nguyên.