TIN MỚI

recent

Những chiến sĩ sao vuông: Phát huy vai trò trong tình hình mới

Những chiến sĩ sao vuông: Phát huy vai trò trong tình hình mới

  Ngày 28-3-1935, Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra nghị quyết thành lập Đội Tự vệ công - nông thường trực, nay là lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). 84 năm qua, lực lượng DQTV của Bình Dương đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, lực lượng DQTV tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tài sản, tính mạng của Nhà nước, nhân dân và tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại các địa phương.
   Lực lượng DQTV TX.Tân Uyên luyện tập phòng chống biểu tình, gây rối. Ảnh: T.LIÊM
   “Vững mạnh - Rộng khắp”
  Những năm qua, lực lượng DQTV nằm trong mục tiêu được tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện, là lực lượng vũ trang quần chúng luôn được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố theo phương châm: “Vững mạnh - Rộng khắp” và ngày càng bảo đảm hợp lý về số lượng, chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Hàng năm, lực lượng DQTV được giáo dục, huấn luyện và chăm lo vật chất tinh thần để bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tích cực tham gia giữ gìn ANTT, phòng chống thiên tai, địch họa ở cơ sở.
  Theo đó, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh  Bình Dương luôn nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác DQTV. Cùng với đó, cơ quan quân sự các cấp còn chủ động trong việc cụ thể hóa các văn bản pháp luật về DQTV vào thực tiễn từng địa phương, trong đó tiêu biểu là xây dựng đề án về lực lượng DQTV để có sự tập trung thực hiện cho phù hợp. Đến nay, tỉnh đã xây dựng lực lượng DQTV, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp xã ngày càng vững mạnh toàn diện, bảo đảm 100% DQTV đều có trình độ trung cấp chuyên ngành quân sự; trên 50% đã hoàn thành hoặc đang được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học; 100% chi bộ quân sự cơ sở hoạt động hiệu quả, với trên 28% là đảng viên, riêng lực lượng dân quân có gần 22% là đảng viên.
  Đại tá Nguyễn Hồng Huế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, cho biết những năm qua, cùng với bảo đảm công tác huấn luyện, SSCĐ, hàng năm, công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng được cấp ủy, chính quyền và chỉ huy quân sự các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với mục tiêu đổi mới toàn diện về nội dung và hình thức; tuyên truyền giáo dục và quản lý đúng, đủ nội dung, chương trình quy định và gắn kết phù hợp yêu cầu nhiệm vụ và tình hình phát triển mới của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhờ đó, lực lượng DQTV luôn nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống có trách nhiệm trong học tập, công tác, hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ. Thể hiện rõ nét nhất là các hoạt động xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp, tổ chức nhiều đợt cao điểm tuần tra, truy quét, giữ vững ANTT trên địa bàn; tích cực tham gia công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới…
  Thượng tá Nguyễn Thanh Tâm, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết thông qua làm tốt công tác huấn luyện, SSCĐ và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, nên các hoạt động của LLVT nói chung, lực lượng DQTV nói riêng hoạt động khá hiệu quả, nhất là công tác phối hợp với công an giữ vững ANTT, bảo vệ tài sản Nhà nước, tài sản và tính mạng nhân dân; nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc tuyên truyền, kích động chống phá cách mạng và tội phạm manh động.
  Nâng cao hiệu quả hoạt động
  Không những bảo đảm giáo dục, rèn luyện, xây dựng lòng tin tuyệt đối, huấn luyện khả năng chiến đấu, trình độ năng lực công tác theo yêu cầu mới, lực lượng DQTV của tỉnh còn nhận được sự quan tâm, chăm lo có trách nhiệm của các cấp, các ngành, bảo đảm có mức sống và nơi ăn ở, học tập công tác ổn định. UBND các cấp đã đầu tư gần 200 tỷ đồng để xây dựng trụ sở làm việc, nơi ăn ở và các khu huấn luyện, rèn luyện cho lực lượng dân quân thường trực tại Ban CHQS các huyện, thị, thành phố và 91 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Nhờ đó đã tạo thuận lợi cho lực lượng dân quân thường trực thực hiện các hoạt động trách nhiệm hơn, sẵn sàng cơ động để tham gia giải quyết các vụ việc và tuần tra giữ gìn ANTT trên địa bàn.
  TX.Tân Uyên là một địa phương điển hình trong việc chăm lo phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV. Đến nay, lực lượng DQTV của thị xã được xây dựng đạt 1% so với dân số, tỷ lệ đảng viên chiếm 27,7%, riêng dân quân đạt 18,6%. Thông qua công tác quản lý, giáo dục nghiêm túc và sát thực tế, lực lượng DQTV trên địa bàn thị xã luôn hoạt động hiệu quả. Điển hình như tổ chức mô hình hành quân rèn luyện kết hợp giữ gìn ANTT được duy trì hàng tháng đã góp phần giữ vững an toàn địa bàn, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng DQTV còn là đội quân tích cực tham gia làm công tác dân vận góp phần giúp các xã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và các phường đạt chuẩn văn minh đô thị, được quần chúng nhân dân tin tưởng, khen ngợi.
  Cùng với tập trung xây dựng nâng cao chất lượng lực lượng DQTV trên địa bàn, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh còn tham mưu, phối hợp để mở rộng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đến nay, Bình Dương đã thành lập được 28 đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phân bố đều khắp các địa phương. Đây là mô hình mới, nhưng với sự đồng thuận cao và sự cần thiết về an toàn cho doanh nghiệp, nên quá trình thực hiện diễn ra khá thuận lợi.
  Với sự quan tâm sâu sắc của chính quyền, luôn được sự thương yêu nuôi dưỡng của nhân dân, cùng với phát huy truyền thống anh hùng trong 84 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành, lực lượng DQTV Bình Dương luôn vững tin vào sự nghiệp đổi mới và quyết tâm bảo đảm xây dựng lực lượng ngày càng “Vững mạnh - Rộng khắp”; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, thông qua việc đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, huấn luyện… Điều này sẽ bảo đảm cho DQTV thực sự là lực lượng vũ trang quần chúng trung thành, bảo vệ Đảng, chính quyền và tính mạng, tài sản của nhân dân, SSCĐ khi có tình huống; tích cực tham gia giữ vững ANTT, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh trong thời gian tới.
   THANH LIÊM 
  Báo Bình Dương
  Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin .
   

  Những chiến sĩ sao vuông: Phát huy vai trò trong tình hình mới Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 3:31 PM Rating: 5
  Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
  Phát triển bởi DQTV

  Contact Form

  Name

  Email *

  Message *

  Powered by Blogger.