TIN MỚI

recent

Nếu đưa sĩ quan quân đội về làm chỉ huy trưởng quân sự cấp xã liệu có phù hợp ?

Nếu quy định sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại ngũ đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngay từ thời bình sẽ làm tăng 11.162 sĩ quan và tăng ngân sách nhà nước hằng năm bảo đảm tiền lương, phụ cấp, quân trang cho sĩ quan là 1.024 tỷ đồng ; đồng thời, làm dôi dư và phát sinh giải quyết chế độ, chính sách cho 11.162 công chức đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, không phù hợp với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Ảnh minh họa


Đây là số liệu mà Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) được đăng tải trên dự thảo online của quốc hội.

Cụ thể bản báo cáo trực tiếp như sau ở mục 1.3 :

1.3. Về trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã do sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đảm nhiệm
- Tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới xác định: “Hoạt động của khu vực phòng thủ trong tình huống khẩn cấp về quốc phòng và chiến tranh, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân, do Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự địa phương chủ trì tham mưu và chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang của khu vực phòng thủ, phối hợp với các lực lượng khác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu”. Điều 16 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: “Địa phương có cơ quan thường trực công tác quốc phòng là cơ quan quân sự địa phương cùng cấp”. Cấp xã cơ quan thường trực công tác quốc phòng là Ban chỉ huy quân sự. 
Như vậy, dự thảo Luật quy định trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã do sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đảm nhiệm là thể chế về cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang ở cấp xã đã được xác định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị; cụ thể hóa khoản 3 Điều 16 Luật Quốc phòng năm 2018 và tương thích với Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định về Công an xã.
Quy định như dự thảo Luật không làm tăng biên chế, vì hiện nay hầu hết Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã đã qua đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở và đã là sĩ quan dự bị; do vậy, trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh đủ điều kiện gọi sĩ quan dự bị là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phục vụ tại ngũ và chỉ thực hiện ở các địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; khi hết tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và thời hạn sĩ quan dự bị phục vụ tại ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 
- Nếu quy định sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại ngũ đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngay từ thời bình sẽ làm tăng 11.162 sĩ quan và tăng ngân sách nhà nước hằng năm bảo đảm tiền lương, phụ cấp, quân trang cho sĩ quan là 1.024 tỷ đồng ; đồng thời, làm dôi dư và phát sinh giải quyết chế độ, chính sách cho 11.162 công chức đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, không phù hợp với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


Tham khảo bản đầy đủ tại đường link sau :
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Dân quân tự vệ Việt Nam tổng hợp.
Theo duthaoonline.quochoi.vn
Nếu đưa sĩ quan quân đội về làm chỉ huy trưởng quân sự cấp xã liệu có phù hợp ? Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 7:42 PM Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.