Sáng ngày 06/3/2019, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quận 1 tham dự hưởng ứng Lễ phát động “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.