Phát huy vai trò xung kích trong các nhiệm vụ
Thời gian qua, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập… lực lượng DQTV trên toàn quốc đã phát huy tốt vai trò xung kích, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam. Lực lượng DQTV cũng tham gia có hiệu quả trong phòng, chống lụt, bão (PCLB), tìm kiếm cứu nạn (TKCN), khắc phục sự cố; đồng thời tham gia tích cực Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới”, góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo; vận động nhân dân định canh, định cư, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh (SXKD), dịch vụ, vật nuôi, cây trồng... mang lại hiệu quả kinh tế cao, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Nhiều điển hình tiên tiến trong SXKD, dịch vụ của DQTV được nhân rộng, như: Phong trào sản xuất gắn với kinh doanh dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên; khoanh nuôi, phát triển rừng kết hợp với chăn nuôi của tỉnh Yên Bái; chương trình xóa nhà tạm của Quân khu 3; chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn của Quân khu 7, Quân khu 9...
Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng DQTV cả nước đã huy động hàng chục vạn ngày công tham gia cải tạo giao thông nông thôn; xây dựng, nạo vét kênh mương, làm thủy lợi; khai hoang, phục hóa; xây dựng và tu sửa bệnh xá, trường học; xây nhà đại đoàn kết tặng người có công, người nghèo... Nhiều địa phương, DQTV là lực lượng tích cực tham gia các cuộc vận động lớn, các phong trào chính trị-xã hội, như: “Đền ơn đáp nghĩa”; “Ngày vì người nghèo”; “Xây dựng gia đình văn hóa”... Trong PCLB, thiên tai, cháy rừng, những năm qua, DQTV đã thể hiện rõ vừa là lực lượng xung kích luôn có mặt kịp thời bảo vệ tài sản, tính mạng, giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Dân quân tự vệ tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh
LLVT huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cứu dân trong mưa lũ, ngày 6-10-2007. Ảnh: Minh Trường
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp đã chỉ đạo DQTV tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng DQTV luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể địa phương tham gia giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp, như: Khiếu kiện đông người; tranh chấp đất đai; thu giữ và tiêu hủy các tài liệu phản động; ngăn chặn vượt biên, buôn lậu qua biên giới.
Những kết quả trên có thể khẳng định rằng, trong những năm qua, DQTV thực sự là lực lượng nòng cốt, tích cực vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.
Chú trọng giáo dục nâng cao trình độ chính trị
Có được kết quả trên là do cấp ủy, chính quyền các địa phương và cơ quan quân sự các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác dân vận (CTDV) của quân đội, nhất là Chỉ thị số 773/2001/CT-QP của Bộ Quốc phòng về "Đẩy mạnh CTDV của DQTV trong tình hình mới". Hằng năm, các quân khu đều có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng DQTV ở địa phương làm CTDV, tham gia xây dựng nông thôn mới. Cơ quan quân sự các cấp chấp hành nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của trên, chủ động xây dựng kế hoạch, phát huy vai trò làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp nhằm tổ chức lực lượng DQTV tham gia làm CTDV hiệu quả. Bên cạnh đó, các địa phương đã chú trọng giáo dục nâng cao trình độ chính trị, nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta cũng như đối với từng địa bàn. Các cơ quan chức năng đã quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm CTDV cho DQTV, nhất là những kinh nghiệm cụ thể trong tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ nhân dân... Quá trình tổ chức thực hiện luôn coi trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những vướng mắc, để từng bước nâng cao chất lượng CTDV của DQTV trên từng địa bàn. Nhờ đó, trình độ, năng lực làm CTDV của lực lượng DQTV ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, CTDV của lực lượng DQTV vẫn còn những hạn chế nhất định cần khắc phục. Đó là việc cụ thể hóa sát với nhiệm vụ của từng địa phương, từng thời kỳ; nội dung, hình thức chưa được đổi mới kịp thời; biện pháp triển khai còn thiếu đồng bộ; công tác bồi dưỡng, tập huấn chưa thường xuyên... Nhận thức về vị trí, vai trò CTDV của DQTV ở một số cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp chưa thật sự đầy đủ; vai trò tham mưu của một số cơ quan quân sự địa phương còn hạn chế. Sự phối hợp giữa DQTV với các lực lượng đứng chân trên địa bàn chưa được chú trọng đúng mức… Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Chủ động phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV nói chung, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh nói riêng của lực lượng DQTV, trước hết, cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về tiến hành công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì ở địa phương, cơ sở. Phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; hiệp đồng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn và các tổ chức chính trị-xã hội cùng DQTV làm tốt CTDV ở cơ sở; tích cực, chủ động phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm gây mất ổn định chính trị. Chỉ đạo lực lượng DQTV phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng tuần tra biên giới, bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn. Đồng thời, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những đòi hỏi chính đáng của nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động chuẩn bị phương án đấu tranh ngăn chặn các nhóm phản động, kịp thời dập tắt mọi âm mưu gây rối, bạo loạn. Động viên mọi cán bộ, chiến sĩ DQTV tích cực chủ động, làm nòng cốt cùng toàn dân PCLB, TKCN, bảo vệ rừng, khắc phục hậu quả thiên tai... Mỗi cán bộ, chiễn sĩ DQTV phát huy vai trò xung kích để tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, mọi người chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới... góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở.
LÊ DUY HỒNG
Báo Quân đội nhân dân. 
Dân quân tự vệ Việt Nam dẫn tin.