Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân băn khoăn, quy định chỉ huy lực lượng này là công chức xã, khi tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh thì Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã do sĩ quan Quân đội nhân dân đảm nhiệm nhưng không có điều nào đề cập đến “số phận pháp lý” của công chức xã phụ trách lúc đó thế nào? Dự thảo Luật quy định Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã sẽ chỉ huy đơn vị này, nhưng khi tình trạng xảy ra thì “anh” này đứng ở đâu, làm gì, mối quan hệ như thế nào chưa được thể hiện rõ. Cần nghiên cứu thêm vấn đề này. Luật cần chặt chẽ, rõ ràng, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị.