Ngày 31/1/2019, tại phiên họp thường kỳ tháng 1, Chính phủ đã thông qua nội dung dự thảo Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) để trình Quốc hội. Theo chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2019, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu về dự án Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tới đây.