Anh là dân quân xã Mọc dậy giữa đồng quê Vừa cuốc mướn cày thuê Vừa giữ làng giữ nước