Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được các địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Tại phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, nhờ làm đúng theo quy trình, đồng thời huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị nên công tác tuyển quân của phường luôn đạt được kết quả cao. Đặc biệt, công tác chăm lo cho thanh niên nhập ngũ được địa phương đặc biệt quan tâm.