Ngày 15/02/2019, Ban Chỉ huy quân sự quận phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 1 tổ chức cho thanh niên trải nghiệm, tham quan tại các đơn vị như: Trung đoàn Gia Định, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26, Tiểu đoàn Pháo binh 10 tại Quận 12 và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.