Năm 2018, Ban CHQS thành phố tiếp tục duy trì quân số sẵn sàng chiến đấu từ 95-100%, lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,97% so số dân của thành phố, trong đó đảng viên đạt 22,65%. Công tác tuyển quân năm 2018 đảm bảo chỉ tiêu giao (90/90 thanh niên, trong đó có 2 đảng viên, đạt 2,22%). Công tác huấn luyện và huấn luyện nâng cao được duy trì thường xuyên. Trong năm qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tổ chức 5 đợt phát động thi đua cao điểm, thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng vũ trang thành phố.