Bộ Công an đã có các phương án chuẩn bị, phối hợp với các bộ, ngành và công an các địa phương, đặc biệt là Công an TP.Hà Nội để sẵn sàng đảm bảo an ninh cho hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra.