Họ chính là lực lượng không thoát ly sản xuất, hàng ngày miệt mài lao động, canh tác cùng người thân nhưng khi có lệnh huấn luyện, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giúp dân… thì sẵn sàng gác việc riêng để lo việc chung.