Trên Facebook gần đây xuất hiện những bình luận được ngắn mác là thi hành Luật An ninh mạng vừa có hiệu lực ngày 1/1/2019.