Với những thành tích mà dân quân ngày nay đã đạt được , lực lượng dân quân đã để lại trong lòng người dân sự cảm mến, sự thân thiện và mang đậm bản chất người lính sao vuông.