Việt Nam - Campuchia là 2 nước láng giềng thân thiết, núi sông liền một dải, nhân dân 2 nước cùng uống chung dòng nước Mê Kông. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, nhân dân 2 nước luôn kề vai sát cánh chia ngọt sẻ bùi trong các cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng, xây dựng và phát triển đất nước. Mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp - Hữu nghị truyền thống - Hợp tác toàn diện - Bền vững lâu dài”.