Được phát triển như một để tăng khả năng chiến đấu cho súng trường bán tự động SKS, thế nhưng cách các thiết kế sư tạo ra K-63 chỉ đơn giản là trang bị cho nó một “bộ ruột” của AK-47.