• Hotline: 0905.317.550
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

THỰC HIỆN NGHIÊM LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Hiện nay, các địa phương trong cả nước đã hoàn thành việc khám tuyển cho thanh niên nhập ngũ năm 2019. Cũng có nhiều thanh niên đã chấp hành tốt lệnh gọi khám tuyển, đến địa điểm khám đúng người, đúng thời gian quy định.

  THỰC HIỆN NGHIÊM LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

  Hiện nay, các địa phương trong cả nước đã hoàn thành việc khám tuyển cho thanh niên nhập ngũ năm 2019. Cũng có nhiều thanh niên đã chấp hành tốt lệnh gọi khám tuyển, đến địa điểm khám đúng người, đúng thời gian quy định.

  Trong đó không ít thanh niên tốt nghiệp đại học, có việc làm, thu nhập tương đối ổn định nhưng vẫn làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Đó là những việc làm rất đáng biểu dương, khuyến khích. Nhưng trong thực tế vẫn còn khá nhiều thanh niên trốn tránh thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) bằng cách lấy lý do đi làm ăn xa, xóa mọi thông tin liên lạc với địa phương, hoặc cố tình không đến địa điểm khám tuyển đúng thời gian quy định... Cũng có một số thanh niên cậy nhờ các mối quan hệ để xin miễn khám tuyển, hoặc có khám thì cũng rơi vào diện “không đủ điều kiện trúng tuyển vì sức khỏe”.
  Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn
  Tuy cuối cùng thì địa phương nào cũng phải bảo đảm đủ chỉ tiêu giao quân, nhưng rõ ràng những hiện tượng như trên cho thấy ý thức chấp hành pháp luật nói chung, Luật NVQS nói riêng của một bộ phận thanh niên còn hạn chế. Sự ngại khó, ngại khổ và những suy tính thiệt hơn khi tham gia nhập ngũ… chính là những nguyên nhân cơ bản khiến công tác tuyển quân ngày càng gặp khó khăn và cũng dễ dẫn đến sự mất công bằng trong thực hiện Luật NVQS.
  Để giải quyết vấn đề trên, chúng tôi cho rằng, cùng với tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần sẵn sàng đóng góp sức lực vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thì trước hết phải duy trì sự công bằng trong thực hiện Luật NVQS. Nghĩa là mọi tiêu chí, chỉ tiêu về tuyển quân cần phải được công khai ngay từ cơ sở. Các trường hợp thuộc diện miễn, hoặc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình (theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng) cần được công khai danh sách trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở và được niêm yết tại nhà văn hóa các thôn, làng, trụ sở UBND cấp xã, kèm lý do giải thích đầy đủ. Có một thực tế là số lượng thanh niên nhập ngũ bao giờ cũng thấp hơn số lượng thanh niên trúng tuyển, do đó việc chuẩn bị lực lượng dự phòng cũng phải được quy định rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thực tế ở địa phương. Cần tránh phát lệnh tràn lan, tạo tỷ lệ dự phòng quá lớn, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Các trường hợp trốn khám tuyển, chống lệnh gọi nhập ngũ, các trường hợp tiêu cực trong tuyển quân, cần phải được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Về lâu dài, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chế độ, chính sách để tạo sự công bằng đối với người nhập ngũ và người không phải nhập ngũ, tránh tạo tâm lý so bì trong xã hội.
  Nhập ngũ là một cơ hội mới trong cuộc đời của mỗi thanh niên. Trong môi trường quân đội, thanh niên được trải nghiệm những điều mới mẻ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống; cao hơn cả là tự vượt qua chính mình, tiếp nối được truyền thống rất đáng tự hào của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
  TRẦN TUẤN 
  Báo QDND.VN
  Nội dung chính
   Liên hệ quảng cáo

   Tin mới