Có những tình cảm giữa 2 người chiến sĩ trong thời bình họ phải tạm gác lại nỗi nhớ để vì nhiệm vụ Tổ quốc . Một trong những bài thơ do nữ chiến sĩ dân quân gửi tặng anh lính ở nơi biên cương càng thể hiện được những tình cảm chan chứa mà nữ chiến sĩ dân quân gửi tặng.