Mùa huấn luyện năm 2019 đang đến gần, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Yên Bái đặt mục tiêu phấn đấu kết thúc huấn luyện, 100% chiến sỹ đạt yêu cầu, trong đó sẽ khoảng 80% đạt khá, giỏi.