Ngày 5/01/2019, Sư đoàn 5 đã tổ chức lớp tập huấn công tác tuyển quân năm 2019. Về tham gia lớp tập huấn có hơn 100 đồng chí là cán bộ, chỉ huy của các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới trong Sư đoàn năm 2019.