Nắm vững đường lối, quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng, tỉnh Sóc Trăng chú trọng nâng cao chất lượng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.