Sáng 5.1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu; rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn quân đội trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2018.