TIN MỚI

recent

Phòng thủ dân sự được tổ chức từ trung ương đến địa phương

Phòng thủ dân sự được tổ chức từ trung ương đến địa phương

Hình minh họa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự, quy định nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động phòng thủ dân sự; bảo đảm phòng thủ dân sự; trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương và UBND các cấp về phòng thủ dân sự.
Việc tổ chức và hoạt động phòng thủ dân sự phải đảm bảo nguyên tắc: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phòng thủ dân sự đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Chính phủ, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Phòng thủ dân sự được tổ chức từ trung ương đến địa phương, cơ sở. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phòng thủ dân sự.
H.Sơn/ Báo Pháp luật 

Phòng thủ dân sự được tổ chức từ trung ương đến địa phương Reviewed by Dân Quân Tự Vệ on 1/14/2019 Rating: 5
Bản quyền thuộc về Dân quân tự vệ Việt Nam online ! © 2018
Phát triển bởi DQTV

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.