Các sự cố bắn nhầm luôn có thể xảy ra trên chiến trường, ngay cả khi công nghệ nhận diện địch - ta được phát triển.