Trong lực lượng vũ trang Triều Tiên, một trong những quân đội lớn nhất thế giới có một biến thể kỳ dị của khẩu tiểu liên AK nổi tiếng.