Con tôi đang học lớp 11,cháu muốn sau này sẽ trở thành sỹ quan công an nhân dân. Tôi muốn hỏi, người dự tuyển vào ngày Công an nhân dân cần những tiêu chuẩn gì?