VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Công an và một số cơ quan vừa ban hành thông tư liên tịch về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng với người dưới 18 tuổi.