Với trách nhiệm của người đang sống và để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc, những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh xác định là việc làm cấp bách, thường xuyên.