Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo điều chỉnh giá xăng dầu lần đầu tiên của năm 2019. Theo đó, bắt đầu từ 0h 00 ngày 1/1/2019. giá xăng dầu tất cả các loại đồng loạt giảm.