Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-BCA-V05 ngày 12/10/2018 của Bộ Công an về triển khai thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Kế hoạch số 223), đến nay, Công an tỉnh đã bố trí 348 đồng chí Công an chính quy tại 86/86 xã trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh chủ động đến hết quý I/2019, sẽ hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã.