Không lực Nga vừa tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào tỉnh Idlib. Đây là lần đầu tiên trong vài tuần họ đã nhắm vào tỉnh nằm phía tây bắc Syria.