Ngày 25-1, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Định hướng hoạt động các trường nghề quân đội. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đồng chủ trì hội nghị.