Ngày 11/1, Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Tân tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ năm 2019 cho LLVT 10 phường trên địa bàn quận.